De Vangnet aanpak is een unieke manier om tot passend onderwijs en/of werk te komen. Onze aanpak is gericht op samenwerkend leren over grenzen heen. Wij willen graag zorgen voor, vertrekkend vanuit de leefwereld van jongeren, begrip en een gezamenlijk perspectief hebben.

Samenwerken in netwerken op zoek naar partnerschap en passende vormen van eigenaarschap. Verantwoording nemen en elkaar waarderen in de kansen en mogelijkheden die nu nodig zijn om te komen tot passend onderwijs e/o arbeid.

Samenwerken MET zorg is ‘out of the box’ denken, herontdekken van je persoonlijke waarde, herkennen en het erkennen van jou als mens met al je talent/kwaliteit en eigen aardigheid.

De kenmerken van onze werkwijze zijn:

  • Innovatief. Out of the box, onderzoeken en buiten de kaders denken is ons DNA;
  • Proactief. We nemen verantwoordelijkheid. Nemen veel beslissingen op basis van ons gevoel. En stemmen daarop af hoe wij ons gedragen. Wij focussen ons op de mens: Vanuit zekerheid, sturing, wijsheid en kracht;
  • Samenwerking door win-win denken op basis van vijf principes. 1) Kracht = integriteit, volwassenheid en overvloedmentaliteit (willen delen) 2) Relaties = vertrouwen en de emotionele bankrekening 3) Overeenkomsten die voortkomen uit deze relaties 4) Structuur waarin win-win denken wordt gestimuleerd 5) Procesmatig om naar win-win toe te werken; Wij geloven dat deze manier van samenwerken verschillende perspectieven bij elkaar kan brengen om samen naar mogelijkheden en oplossingen te zoeken. Geen goed of fout, maar samen zoeken naar beter;
  • Samen delen. We zoeken naar vermenigvuldiging: kleinere initiatieven maken we schaalbaar en bereikbaar voor grotere groepen en grotere initiatieven helpen we nog groter te worden;
  • Wij zoeken de grens op en gaan er overheen wanneer de situatie dat vraagt. We nemen de bestaande wetten en regels niet als uitgangspunt, maar kijken juist langs de randen van de wet wat er kan, in plaats van wat er niet kan. Positiviteit en doorzettingsvermogen in het belang van deze jongeren;
  • Onafhankelijk. We hoeven aan niemand verantwoording af te leggen. Behalve aan deze jongeren, voor wie wij de belangen willen behartigen. We zijn vrij, onafhankelijk en geloven in het goede willen doen, de goede uitkomst nastreven door samenwerking. Maar willen en kunnen rebels zijn als dat ons doel dient.