De missie van Samenwerken met zorg is een proactieve bijdrage te leveren aan een samenleving van verbinding en inclusie.

Een samenleving waarin mensen centraal staan, vanuit ieders persoonlijke waarden en de laagdrempelige manier van constructief Samenwerken met Zorg zodat iedereen vanuit zijn/haar talent kan deelnemen aan samen leven.

Deelnemen is gezien worden, erbij horen en gewaardeerd worden. Het is onze overtuiging dat Jongeren voor jongeren dé weg en dé manier is om ook écht alle jongeren erbij te betrekken.

Vertel het door, geef het mee en doe mee want Jongeren voor jongeren heeft invloed op hun toekomst. Invloed op wat zij belangrijk vinden, op wat ze (allemaal) willen en kunnen bijdragen aan de samenleving en hoe ze dat proberen waar te maken. Wij willen jongeren begrijpen zodat ze begrepen worden. Maar ook anderen inspireren om te helpen. Om in samenwerking met jongeren een positieve impact te realiseren op het leven van jongeren.

Momenten die er toe doen!

'Er zijn op het goede moment en het juiste doen, ook in de ogen van de jongeren'. Zoals bij Arjen die het jaren thuiszitten zat was, maar wel een getalenteerd automonteur is. Dit liet hij dagelijks in de praktijk zien. Maar hij werd telkens voor een opleiding afgewezen. Samen is het gelukt om hem op een alternatieve manier een toelatingstest te laten doen. Een schooljaar later heeft hij zijn diploma gehaald.

De 18e Global Goal van Rheden

Studenten en scholieren mee laten denken over de Global Goals? Daartoe heeft gemeente Rheden (waar stichting Samenwerken met Zorg gevestigd is) studenten van Titus Brandsma, Aeres MBO Velp, Helicon, Astrum College, Het Rhedens en Van Hall Larenstein uitgedaagd om een 18e Global Goal te laten verzinnen.

Deze creatieve vraag heeft geleid tot een nieuw Rhedens Doel 18: ‘Share and Pass On’. De uitdaging vond plaats in de context van een project waarbij 14 studenten en scholieren van een aantal andere onderwijsinstellingen individueel een start-up zijn begonnen met ondernemers in de gemeente. Centraal binnen de start-ups staan de Global Goals. In een beginstadium van de challenge heeft de gemeente de studenten en scholieren uitgedaagd een 18e duurzame ontwikkelingsdoelstelling te verzinnen. “Dit heeft tot hele leuke ideeën geleid en vooral een bewustzijn over de Global Goals omdat ze er nu heel intensief in zijn gedoken om een extra goal te verzinnen,” aldus directeur Frank Landman.

Het winnende idee, van Jolien Gastenveld (Onderwijsinstelling Helicon Velp), is geworden ‘Share and Pass On’, oftewel deel en geef door. Het idee is dat je dit breed kunt toepassen: het kan gaan om het delen en doorgeven van kennis, maar ook om het op een duurzame manier doorgeven van de aarde aan ons nageslacht, of om het delen van (schaarse) middelen zoals in sommige gevallen water en voedsel. Een mooi initiatief om jongeren bewust te maken van en creatief na te laten denken over de Global Goals!

'Jongeren bedenken Global Goal 18: deel en geef door! Jongeren kunnen en willen dit ook met elkaar in deze samenleving uitvoeren. Jongeren voor jongeren'.