Samen bereik je meer dan alleen!
Diversiteit geeft kleuring, wrijving en uiteindelijk glans. Partners gezocht!

Gemeenten, onderwijsinstellingen, werkgevers en ondernemers om samen te werken in ondersteunen zodat deze jongeren gezien en geholpen worden, weer mee gaan doen en hun talenten tot ontwikkeling komen.

Samenwerken met Zorg zorgt ervoor dat jongeren die niet langer verbonden zijn met onderwijs of werk, weer verbonden raken en zo weer onderdeel van onze samenleving worden.
Het weer verbinden van ‘Thuiszitters’ met onderwijs of werk, vergt een zorgvuldige afstemming tussen thuiszitter en onderwijs/werk. Samenwerken met Zorg is een matchmaker – wij zorgen voor kennis over thuiszitters, onderwijs/werk en wij zorgen voor een investering om de drempel tussen deze werelden over te komen. Verbinden vraagt een investering in kennis, tijd en geld en wij organiseren die investering.

Onze activiteiten zijn onder anderen:

  • Informeren van de samenleving over de situatie van de jongeren die nu dreigen uit te vallen of zijn uitgevallen. Dit doen wij bij voorkeur samen met de jongeren, rolmodellen en/of ervaringsdeskundigen;
  • Het mee organiseren van Jongeren voor jongeren bijeenkomsten
  • Het meedenken en samen uitvoeren van de verbinding van jongeren met scholing en werk; de Vangnet aanpak;
  • sociale netwerken samen organiseren;
  • geld inzamelen voor het Thuiszittersfonds.

Onze partners en sponsoren