Bij het thuiszittersfonds draait het om investeren in talent, om dromen waar te maken, dat wensen gehoord en mogelijk gemaakt worden van jongeren (en hun ouders).

In 2017 was 4 procent van de jongeren in Nederland tussen 15 tot 25 jaar niet aan het werk en volgde ook geen opleiding. Dat komt neer op 84 duizend jongeren. Zes op de tien van deze jongeren willen wel meedoen, door middel van scholing en/of werk. Dit blijkt uit recent CBS onderzoek op basis van de Enquête beroepsbevolking (CBS, 2018). In het radioprogramma 2Doc uitgezonden op 27 oktober 2019 werd genoemd dat vanaf 2014 een jaarlijks gelijkblijvend aantal van 14 duizend jongeren, van 12 tot en met 25 jaar komen thuis te zitten. Het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid schrijft ‘Het grootste aandeel hierin vormt de groep die tussen de 12 en 18 jaar oud is. De problematiek van deze jongeren is divers en iedere situatie is uniek

In elke gemeente een start maken met een 'Jongeren voor jongeren' bijeenkomst waarbij door alle betrokkenen, vanuit de leefwereld van de jongere, een bijdrage wordt geleverd.

Samen met een coach e/o ervaringsdeskundige maakt de jongere zijn eigen plan = de weg naar… Afhankelijk van het talent, de droom of wensen wordt er met betrokkenen samen concrete stappen en acties afgesproken om doelgericht te werken. Een feestelijke bijeenkomst waarbij de jongere een pitch geeft, handtekeningen onder het toekomstplan zetten van alle betrokkenen en vervolgens uitvoeren en investeren.

De Sociale werkgevers, maar ook andere partijen als Start Foundation/Rotary Foundation/ Kiwanis, kunnen een sponsor van het Thuiszittersfonds zijn.

Het Thuiszittersfonds wordt gebruikt om de betrokkenen (een sociale werkgever en een jongere) een opstart vergoeding te geven.

Het Thuiszittersfonds wordt gebruikt om projecten met als doel deze jongeren weer te laten mee doen in werk of scholing (mee) te financieren/sponsoren.