Meekomen in school en arbeid is steeds meer topsport geworden. Jongeren die mee willen meedoen, moeten zich aanpassen. Het systeem, met al onze wetten, regels en instituten, kan niet verhinderen dat al jarenlang vele tien duizenden jongeren langs de kant staan, eerder uitgesloten dan ‘ingesloten’ worden.

Dat moet anders en dat kan anders. Wij geloven dat er ruimte is voor iedereen om mee te doen en iedereen van waarde te kunnen zijn. Wij zijn er van overtuigd dat je door anders te denken en te doen, het onmogelijke mogelijk kunt maken en op die manier écht passend bezig bent. Stichting Samenwerken met Zorg is een maatschappelijk ontwikkelaar die vanuit verbinding en samenwerking altijd ruimte voor verbetering ziet. En die ruimte omzet in concrete actie.

Als je samen met ons bereid bent om anders te kijken, de bestaande kaders los te laten, zie je zoveel meer mogelijkheden voor jongeren om mee te doen. En om een rol van betekenis te spelen in onze maatschappij.

Ons doel 2020-2025

In 2025 willen we via onze activiteiten 1000 jongeren, die nu dreigen uit te vallen of zijn uitgevallen in scholing of arbeid, bereikt hebben. Dat kan zijn door samenwerking met scholen en/of werkgevers om daadwerkelijk school en/of arbeidsplaatsen te realiseren, de positie van deze jongeren binnen scholen en/of op de arbeidsmarkt te verstevigen of door de match tussen school of werk zoekenden en opleidingen of werkgevers tot stand te brengen. Door kaders los te laten, wezenlijke verandering op gang te brengen, ons in het publieke debat te mengen. En deze, voor jongeren belangrijke thema’s, op de politieke agenda te krijgen. We geven scholing en werk een nieuwe betekenis en bieden jongeren die nu niet mee doen, nieuwe perspectieven.

Doe je mee?

Doe je mee om samen een nieuwe werkelijkheid te creëren? Op weg naar een maatschappij waarin iedereen leert, werkt en erbij hoort! Dit is specifiek een oproep aan jongeren. Jongeren helpen jongeren vanuit je netwerk of vanuit je ‘mens zijn’. Als jongeren onder elkaar; “With a little help of our friend” Een oproep aan sociale werkgevers en scholen.

Wij staan open voor goede ideeën en initiatieven, mits deze passen binnen onze koers en werkwijze: "Jongeren voor jongeren".

Wij zoeken nog ervaringsdeskundigen en rolmodellen!